Úvěr

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Úvěr pro podnikatele, či podnikatelský úvěr, je účelový úvěr určený fyzickým osobám (podnikatelům, živnostníkům) či právnickým osobám (firmám), který slouží ke krytí podnikatelských záměrů a výdajů. Rozlišuje se na základě několika kritérií, a to v závislosti na:

  1. příjemci úvěru (podnikatel, či podle velikosti firmy)
  2. účelu použití úvěru
  3. délce splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry, tj. do 1 roku, od 1 do 5 let a delší než 5 let)

Mezi účely použití úvěru se řadí provozní úvěry (např. nákup zboží a materiálu), investiční úvěry (pořízení hmotného i nehmotného majetku) a kontokorentní úvěry (součást podnikatelského účtu, sloužící k přečerpání účtu v případě nenadálého finančního výkyvu). Mezi další typy se pak řadí například eskontní, lombardní, hypotéční, emisní, dodavatelské a odběratelské úvěry. V závislosti na jednotlivém druhu úvěru se liší podmínky poskytnutí. Při uzavření podnikatelského úvěru je třeba předložit roční účetní uzávěrky, ekonomické výhledy, finanční plán, úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání či právní subjektivitu, podnikatelský záměr aj.

Spotřebitelský úvěr je druh úvěru poskytovaný fyzickým osobám za účelem financování nepodnikatelských aktivit. Poskytují jej jak banky, tak nebankovní instituce a lze jej využít za jakýmkoli účelem (např. nákup spotřebního zboží, financování služeb apod.). Důležitou informací při uzavírání spotřebitelského úvěru je tzv. úroková sazba, což je předem dané procento, které z celkového úvěru získá poskytovatel jako odměnu za půjčení peněz. Úroková sazba se liší mezi účelovým a neúčelovým spotřebitelským úvěrem a u účelových je zpravidla výhodnější.

Rozdíl mezi účelovým a neúčelovým spotřebitelským úvěrem spočívá v tom, že klient buď uvede či neuvede účel úvěru. Liší se i mezi jednotlivými institucemi a společnostmi, které spotřebitelské úvěry poskytují, ale obecně se pohybuje mezi 8,9 až 15,9 % ročně v případě bankovních institucí a 10 až 25 % ročně v případě nebankovních společností (tzv. RPSN, čili roční procentní sazba nákladů). Kromě výše uvedeného rozdílu v RPSN je mezi bankovní a nebankovní institucí rozdíl též v době potřebné na vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr.

Zatímco v případě nebankovní instituce je úvěr vyřizován po předložení potřebných dokladů, v případě bankovních institucí může jít až o dva týdny. V závislosti na výši úvěru buď je či není vyžadováno ručení. V případě, že je ručení vyžadováno, je možné ručit nemovitostí, movitou věcí či tzv. ručitelem. Při uzavírání spotřebitelského úvěru je důležité dbát na informaci o poplatku za předčasné splacení. V rámci smlouvy o poskytnutí úvěru se pak stanovuje výše splátek a doba jejich splácení. Je též možné se pojistit pro situaci, že klient nebude schopný (v důsledku nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání, smrti) úvěr splácet.