Spoření

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Penzijní připojištění je druh dlouhodobého spoření, jehož účelem je zajištění finančních prostředků pro období stáří. Upravuje jej zákon č. 42/1994 Sb., který jej definuje jako „shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.“

Jde o doplňkový produkt ke státnímu systému důchodového zabezpečení a do budoucna i jeden z pilířů důchodového systému. Příčinou je měnící se demografická situace a stárnutí populace na úkor ekonomicky aktivního obyvatelstava, v důsledku čehož plyne státu méně finančních prostředků. V budoucnu se tak předpokládá snižování státem vyplácených penzí, které již nebudou s to pokrýt potřeby penzistů. V rámci penzijního připojištění si klient každý měsíc ukládá jím zvolenou částku, jejíž výše je individuální, minimálně však 100 Kč.

V závislosti na výši ukládané částky se následně odvíjí státní podpora, která se pohybuje od 50 do 150 Kč, přičemž minimální ukládaná částka, aby klient získal státní podporu, je 500 Kč. V případě ukládání částky převyšující tuto částku může klient využít státem nabízené daňové úlevy. Je nezbytné hradit stanovenou částku včas, neboť v opačném případě může klient přijít o státní příspěvek. S připojištěním se doporučuje začít po nástupu do pracovního procesu, neboť se kromě státního příspěvku úročí i celá nashromážděná částka. Každá osoba může být klientem pouze jednoho penzijního fondu.