Plyn

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, tvořený plynnými uhlovodíky a neuhlovodíkovými plyny. Jedná se o fosilní palivo, které se v přírodě v podzemí vyskytuje buď samostatně či vázané na ložiska ropy nebo černého uhlí (v případě ropy hovoříme o ropném zemním plynu, u černého uhlí pak o karbonském zemním plynu) a existují organické a anorganické teorie jeho vzniku. Poměry ve složení zemního plynu se liší v závislosti na ložisku, nicméně největší podíl má vždy methan. Mezi další složky pak patří ethan, propan, butan, dusík atd. Před samotným použitím musí zemní plyn projít zpracováním, při němž jsou odstraněny všechny složky kromě methanu. Obdobně jako poměry složení se částečně liší i fyzikální vlastnosti zemního plynu. V zásadě však jde o bezbarvý plyn bez zápachu, který je lehčí než vzduch. Přepravuje se buď pomocí plynovodů či ve zkapalněné formě (LNG) pomocí speciálních tankerů.

Zemní plyn je zdrojem energie a jako takový je využíván k různým účelům. Díky svému složení uvolňuje ve srovnání s ostatními fosilními palivy nejnižší množství oxidu uhličitého, díky čemuž je považován za ekologické palivo. Využívá se například k vytápění a vaření (plynové sporáky). V dopravě se k pohonu motorových vozidel používá tzv. stlačený zemní plyn (CNG) a zemní plyn je též využíván v teplárenství a elektrárenství (paroplynové elektrárny) a v neposlední řadě jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Mezi tři jeho největší producenty patří Rusko, Spojené státy a Kanada, zatímco mezi tři největší spotřebitele zemního plynu patří Spojené státy, Rusko a Spojené království. Česká republika je zásobena zemním plynem z Ruska. Do budoucna podporuje výstavbu plynovodu Nabucco, který by měl do Evropské unie přivádět zemní plyn z kaspické oblasti. Mezi distributory zemního plynu v České republice patří například společnosti RWE Transgas, E.On či Pražská plynárenská.