Elektřina

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Elektrická energie, často lidově označována jen jako „elektřina“, je druh energie. Charakterizuje ji elektrický proud a elektrické napětí a spočívá v toku volných elektronů „při vodivém spojení míst s rozdílným elektrickým potenciálem.“ Vyrábí se přeměnou jiného druhu energie (např. tepelné, sluneční, mechanické apod.) prostřednictvím různých procesů. Ty se liší v závislosti na jednotlivých typech přírodních zdrojů, z nichž se elektrická energie v současnosti získává. Patří mezi ně například fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), uran, voda, sluneční záření, proudění vzduchu, geotermální energie a slapové jevy. Tyto zdroje dále rozlišujeme do dvou hlavních skupin, a to na zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Elektrická energie nelze ve velkém objemu skladovat (ve vývoji jsou kapacitní baterie pro minimalizaci výkyvů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů) a je tak přímo vázaná na spotřebu. Celý soubor výroby, distribuce a spotřeby označujeme jako elektrizační soustavu. Struktura výroby elektrické energie s ohledem na její zdroj se v různých zemích liší a mezi ovlivňující faktory patří geografická lokalizace či politický konsenzus. V České republice se elektrická energie vyrábí jak z obnovitelných, tak neobnovitelných zdrojů. Dominantní, podíl tvoří neobnovitelné zdroje, které se na její výrobě podílí v sestupném pořadí následovně: tepelné elektrárny (57 %), jaderné elektrárny (33 %), paroplynové elektrárny (4 %). Obnovitelné zdroje tvoří zhruba 6 %, z nichž nejvíce jsou zastoupeny vodní elektrárny (3,63 %), následované výrobou elektrické energie z biomasy, větru a sluneční energie (údaje k roku 2009).

Cena elektrické energie se skládá z regulované a neregulované části. První zmíněná, někdy též označovaná jako distribuovaná část, zahrnuje náklady na dopravu, skladování a distribuci a ovlivňuje ji Energetický regulační úřad. Druhá zmíněná, někdy též označovaná jako dodávaná část, pak zahrnuje velkoobchodní cenu elektrické energie na trh. Cenu ovlivňuje řada faktorů, jako například růst cen elektrické energie na velkoobchodním trhu, inflace, podpora obnovitelných zdrojů, pokles spotřeby, investice do rozvodné soustavy, nižší výnosy z aukcí apod. Mezi největší producenty a spotřebitele se řadí Spojené státy, Rusko a Čína. Mezi distributory elektrické energie v České republice patří například společnosti ČEZ, E.On, Pražská energetika či Česká energie.