Bydlení

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Stavební spoření je spořící produkt, jehož účelem je primárně financování vlastního bydlení, ať již stavby, koupě či rekonstrukce nemovitosti. V praxi je však využíván i z jiných důvodů, a to především díky výhodnému charakteru vycházejícímu ze státní podpory.

Ta přitom postupně klesá: u smluv uzavřených před rokem 2004 se jednalo o příspěvek ve výši až 4500 Kč/rok, u smluv po tomto roce až o 3000 Kč/rok avšak v roce 2010 došlo k 50% zdanění této podpory a od roku 2011 již státní podpora činí již maximálně 2000 Kč/rok. Stavební spoření smí na základě zákona č. 96/1993 Sb. poskytovat pouze stavební spořitelny. Při uzavírání stavebního spoření je nezbytné zvolit cílovou částku, kterou chce klient dosáhnout a po jejímž dosažení budou naspořené peníze disponibilní.

Důležité je též určit, zda-li budou naspořené finanční prostředky použity k úvěru, či zda-li je stavební spoření využíváno jen za účelem zhodnocení peněz. Na základě zmíněného zákona je totiž v prvním případě nižší úroková míra stavebního spoření (1 %) a následně i nižší úroková míra z úvěru. V druhém případě je úroková míra stavebního spoření (2 %) vyšší, avšak vyšší je i úroková míra z úvěru. Minimální doba spoření nutná pro přidělení státní podpory je šest let, maximální doba spoření není stanovena.

Ukládání finančních prostředků může být buď pravidelné nebo nepravidelné (částku je možno uložit kdykoli během roku), s tím, že periodicita u pravidelného vkládání závisí na uzavřené smlouvě (např. měsíčně, půlročně, ročně).

Hypotéční úvěr, zjednodušeně hypotéka, je druh dlouhodobého úvěru, jehož splacení je, na základě zákona č. 190/2004 Sb., „zajištěno zástavním právem k nemovitosti.“ Počínaje vstupem České republiky do Evropské unie (EU) se může zastavená nemovitost nacházet v jakémkoli státě EU, včetně států tvořící Evropský hospodářský prostor (EHS).

Na základě typu hypotéčního úvěru rozlišujeme tzv. účelové a neúčelové hypotéční úvěry. Účelové hypotéční úvěry se využívají například ke koupi, stavbě či rekonstrukci nemovitosti. Naopak neúčelové hypotéční úvěry, známé též jako tzv. americké hypotéky (v USA jako home equity loan) mohou být využity na cokoli, počínaje koupí automobilu, po splacení jiných úvěrů či koupi dovolené. Platí, že účelové hypotéční úvěry mají výhodnější úrokové sazby, než úvěry neúčelové.

Úroková sazba hypotéčních úvěrů je přitom nižší než u jiných typů úvěrů v důsledku zastavení nemovitosti a při uzavírání smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru se stanovuje její fixace (v důsledku její pohyblivosti), a to v rozsahu 1 až 15 let. Úroková sazba se pohybuje podle vyhlašované sazby banky PRIBOR (vyhlašuje ČNB) a marže banky, která úvěr zprostředkovává.

Dále se domlouvá doba splatnosti (1 až 30 let či 5 až 30 let) a procento zastavené nemovitosti. Při uzavírání hypotéčního úvěru je rovněž nezbytné doložit výpis z katastru nemovitostí, dokládající vlastnictví nemovitosti. Výše úvěru se může různit, u nových nemovitostí či nově stavěných nemovitostí může dosáhnout až 100 %, jinak zhruba 70-90 % odhadcem stanovené ceny zastavené nemovitosti. Hypotéční úvěr je též možno kombinovat se stavebním spořením, případně též s kapitálovým životním pojištěním.